Corporate identity

Potrebujete vytvoriť Corporate Identity pre vašu firmu? Kliknite sem.

Čo je to corporate identity?

Pod pojmom corporate identity sa označuje komplexný vizuálny systém. Tento systém definuje, akým spôsobom má spoločnosť vizuálne komunikovať so svojimi zákazníkmi. Cieľom dobre navrhnutej corporate identity je odlíšiť sa od konkurencie, komunikovať silné stránky spoločnosti a spraviť firmu (značku) zapamätateľnou. Corporate identity (alebo na Slovensku často používaný pojem firemná identita) je na mieru ušitá konkrétnej spoločnosti - vychádza z jej histórie, komunikuje jej súčasnú filozofiu a vykresľuje budúcnosť. Firemná identita má jasné ciele. Cieľom corporate identity je vytvárať značku (brand) v mysliach a pamäti zákazníkov. Logo nie je značka. Značka je to, čo príde ako prvé na um keď si zákazník spomenie na vašu spoločnosť.

Aké prvky väčšinou firemná identita obsahuje?

Keďže corporate identity je komplexný vizuálny systém, môže obsahovať obrovské množstvo prvkov, zároveň však môže byť občas veľmi jednoduchý. Už od konkrétnej spoločnosti závisí, akými rôznymi prostriedkami komunikuje so svojimi zákazníkmi.

Príklady bežných prvkov v corporate identity:

Príkladov je podstatne viac. Väčšinou sú tieto použita identity zaznamenané v design manuále (alebo aj u nás nazývaný grafický manuál), v ktorom sa zaznamenávajú všetky podstatné informácie o značke. Či už sa jedná o to, ako by napríklad billboardy mali vyzerať, ale zároveň aj aké pravidlá je nutné pri ich tvorbe dodržiavať (aby výsledky ahékoľvek grafika, ktorý bude pracovať s týmto manuálom boli čo najviac konzistentné).

Podľa čoho sa pozná skvelá corporate identity?

Je to veľmi jednoduché. Všimnete si ju. Dokáže zaujať. Odlišuje sa od množstva iných identít. Komunikuje najlepšie vlastnosti spoločnosti. Je konzistentná naprieč celým spektrom použití, či už sa rozprávame o vizitke obchodného zástupcu, letáku, ktorý dostanete na ulici až po webové stránky. Vytvára vo vás presne tie emócie, ktoré sú želané pri komunikácií s klientom. To je skvelo spracovaná firemná identita.

3 príklady vynikajúco zvládnutých corporate identity

Mareiner Holz corporate identity

Firemná identita pre popredného európskeho spracovateľa dreva Mareiner Holz jasne vystihuje biznis spoločnosti.

City of Melbourne corporate identity

Korporátnu identitu nemusia mať iba firmy, ale aj mestá. Táto patrí mestu Melbourne a zachytáva jeho jedinečnosť, komplexnosť a zameranie na budúcnosť.

Motion Theater corporate identity

Corporate identity nemusí byť iba súbor statických obrazov. Keďže sa jedná o komplexný vizuálny systém, môže byť každá reklama odlišná, no v rámci systému si zachováva konzistentnosť s pôvodnou ideou. Tak ako v príklade Motion Theater.

Slovník základných pojmov

O autorovi
Tomáš Mitana je grafik na voľnej nohe, ktorý sa špecializuje na corporate identity a webdesign. V prípade že potrebujete pomôcť s navrhnutím novej firemnej identity alebo rebrandingom starej, môžete sa na neho obrátiť napríklad tu.